cardID өшіру

сұрау салуды жүргізу үшін токенді алу (әр операция үшін түпнұсқа токенді алу және пайдалану қажет)

TEST URL POST https://testoauth.homebank.kz/epay2/oauth2/token
PROD URL POST https://epay-oauth.homebank.kz/oauth2/token

Сұрау салу

Body: form-data

grant_type: 	"client_credentials"
scope: 			" webapi usermanagement email_send verification statement statistics payment"
client_id: 		"test"
client_secret: 	"yF587AV9Ms94qN2QShFzVR3vFnWkhjbAK3sG"

ЖолыСипаттамасы
grant_typeавторизация түрі, төлем жасау үшін client_credentials түрі қолданылады
scopeресурс
client_idКоммерсанттың сәйкестендіргішін кабинеттен алуға болады, тіркеу кезінде беріледі
client_secretКоммерсанттың кіру кілтін кабинеттен алуға болады, тіркеу кезінде беріледі

Жауап

{
  "access_token":"DCEB8O_ZM5U7SO_T_U5EJQ",
  "expires_in": 7200,
  "refresh_token":"",
  "scope":" webapi usermanagement email_send verification statement statistics payment",
  "token_type":"Bearer"
}

ЖолыСипаттамасы
access_tokenОперацияны жүргізуге арналған токен
expires_inТокеннің жарамдылық мерзімі
refresh_tokenАвторизацияның бұл түрінде қолданылмайды
scopeРесурс, төлем жүргізу үшін ресурс пайдаланылады
token_typeАвторизация түрі

Сұрау салу мысалы

METHOD: POST

https://testepay.homebank.kz/api/card/deactivate/cardID
https://epay-api.homebank.kz/card/deactivate/cardID

https://testepay.homebank.kz/api/card/deactivate/03c7ac2b-6a71-40a9-ae75-fd5de9ddc631

Жауап:

    // if the card was deactivated successfully 

    {"status": "карта успешно деактивирована"}