Болдырмау

URL: POST /operation/:id/cancel

Client credentials авторизациясы қажет

Толық болдырмау

URL TEST POST https://testepay.homebank.kz/api/operation/:id/cancel 
URL PROD POST https://epay-api.homebank.kz//operation/:id/cancel

URL-да көрсетілген Id - бұл транзакция id-і, оны сіз клиент postlink-ке келетінн төлем нысанын сәтті толтырғаннан кейін, кейін аласыз немесе транзакция id-ін мәртебені сұрату арқылы білуге болады. Картадағы қаражатты бұғаттан шығаруды транзакция Auth мәртебесінде болған жағдайда ғана жүзеге асыруға болады

Headers
    Authorization: Bearer dGVzdGNsaWVudDpzZWNyZXQ=

Response

Http status 200

Error

{
    "code": 100,
    "message": ""
}