Сақталған карта бойынша төлем

Тіркеу кезінде сізге төлем жасаған кезде пайдалануыңыз қажет деректер беріледі:

TerminalIDДүкен сәйкестендіргіші
ClientIDКлиент сәйкестендіргіші
ClientSecretҚұпия кілт

Егер сіз бұрын cardsave: true параметрін берген болсаңыз, карта сақталды, төлем сәтті өтті және берілген жауапта сіз CardID алдыңыз

Төлем жасау үшін токенді алу (әр операция үшін түпнұсқа токенді алу және пайдалану қажет)

TEST URL POST https://testoauth.homebank.kz/epay2/oauth2/token
PROD URL POST https://epay-oauth.homebank.kz/oauth2/token

Сұрау салу

Body: form-data

grant_type: 	  "client_credentials"
scope: 			   "webapi usermanagement email_send verification statement statistics payment"
client_id: 		  "test"
client_secret: 	 "yF587AV9Ms94qN2QShFzVR3vFnWkhjbAK3sG"
invoiceID: 		  "000000001"
amount: 		   100
currency: 		  "KZT"
terminal: 		  "67e34d63-102f-4bd1-898e-370781d0074d"
postLink:    ""
failurePostLink: ""

ЖолыСипаттамасы
grant_typeAвторизация түрі, төлем жасау үшін client_credentials түрі қолданылады
scopePесурс
client_idКоммерсанттың сәйкестендіргішін кабинеттен алуға болады, тіркеу кезінде беріледі
client_secretКоммерсанттың кіру кілтін кабинеттен алуға болады, тіркеу кезінде беріледі
invoiceIDТапсырыс нөмірін коммерсант жасайды, әрбір жаңа тапсырыс үшін тапсырыс нөмірі бірегей, 6-дан 15 цифрға дейін болуы керек. Егер сіздің тапсырыс нөміріңізде 6-дан астам таңба болса, онда бірегейлік қосымша соңғы 6 таңба бойынша сақталуы керек
amountТапсырыс сомасы
currencyВалюта
terminalСату орнының сәйкестендіргішін кабинеттен алуға болады, тіркеу кезінде беріледі
postLinkMіндетті емес параметрлер, сәтті болған жағдайда postlink жіберу
failurePostLinkMіндетті емес параметрлер, сәтсіз болған жағдайда postlink жіберу

Жауап

{
 "access_token":"DCEB8O_ZM5U7SO_T_U5EJQ",
 "expires_in": 7200,
 "refresh_token":"",
 "scope":"webapi usermanagement email_send verification statement statistics payment",
 "token_type":"Bearer"
}

ЖолыСипаттамасы
access_tokenОперацияны жүргізуге арналған токен
expires_inТокеннің жарамдылық мерзімі
refresh_tokenАвторизацияның бұл түрінде қолданылмайды
scopeРесурс, төлем жүргізу үшін payment ресурсы пайдаланылады
token_typeАвторизация түрі

Төлем жасау

Card ID арқылы төлем жасау үшін paymentType = cardId параметрін көрсету қажет

Төлем бетіне кіріс параметрлер

Жол атауыСипаттамасыМіндетті/міндетті емес
invoiceIdТапсырыс нөмірін коммерсант жасайды, әрбір жаңа тапсырыс үшін тапсырыс нөмірі бірегей, 6-дан 15 цифрға дейін болуы керек. Егер сіздің тапсырыс нөміріңізде 6-дан астам таңба болса, онда бірегейлік қосымша соңғы 6 таңба бойынша сақталуы керекміндетті
backLinkТөлем жасау сәтті өткеннен кейін сатып алушыны дүкенге (сайтқа) қайтаруға арналған сілтемеміндетті
failureBackLinkАвторизация сәтсіз өткен жағдайда, төлегеннен кейін сатып алушыны дүкенге (сайтқа) қайтаруға арналған сілтемеміндетті емес
postLinkАвторизация нәтижесін дүкенге жіберуге арналған сілтемеміндетті
failurePostLinkСәтсіз авторизация нәтижесін немесе қате туралы ақпаратты дүкенге жіберуге арналған сілтеме.міндетті емес
languageБұл жолда rus, eng, kaz авторизациялау сервері интерфейсінің тілі туралы ақпарат беріледіміндетті емес
descriptionБұл жолда төлем жүргізілетін тауарлар немесе қызметтер туралы ақпарат беріледі, рұқсат етілген таңбалар саны 125 байтміндетті
accountIdКоммерсант жүйесіндегі клиенттің жеке идентификаторыміндетті
terminalIdTөлем жасауға арналған терминал нөміріміндетті
amountTөлем сомасыміндетті
currencyВалютаміндетті
paymentTypeTөлем түрі - cardIdміндетті
cardidКарта токеныміндетті
TEST URL POST https://testepay.homebank.kz/api/payments/cards/auth
PROD URL POST https://epay-api.homebank.kz/payments/cards/auth

Request

Headres: 
Authorization: bearer KJHKJH8&5F&D3&F

Body:
{
  "amount":100,
  "currency":"KZT",
  "name":"TEST TEST",
  "terminalId":"67e34d63-102f-4bd1-898e-370781d0074d",
  "invoiceId":"10101112",
  "invoiceIdAlt":"8564546",
  "description":"test",
  "accountId":"uuid000001",
  "email":"parkhomchik@gmail.com",
  "phone":"77472261170",
  "backLink":"https://testmerchant/order/1123",
  "failureBackLink":"https://testmerchant/order/1123/fail",
  "postLink":"https://testmerchant/order/1123",
  "failurePostLink":"https://testmerchant/order/1123/fail",
  "language":"rus",
  "paymentType":"cardId",
  "cardId":{
   "id":"e7e2587f-de26-4f41-ae1f-80c1fea31728" //бастапқы төлем кезінде бұрын алынған cardID мәні
  }
}


Response

Сәтті болған жағдайда HTTP Code 200

{
 "id": "75890cc5-157a-4cce-9624-16b227c2b9ec",
 "accountId": "",
 "amount": 100,
 "amountBonus": 0,
 "currency": "KZT",
 "description": "payment",
 "email": "test@example.com",
 "invoiceID": "9999999",
 "invoiceIdAlt":"8564546",
 "language": "RU",
 "phone": "77777777777",
 "reference": "099467918563",
 "intReference": "C3B673466V9600X3",
 "secure3D": null,
 "cardID": "22f2c5db-64d8-475f-8066-af3de3dc8233",
 "code": 0,
 "status": "AUTH",
}


Қате болған жағдайда HTTP Code 4xx


{
  "code": -1,
  "message": "error message"
}