Аударым мәртебесін тексеру

Аударым мәртебесін сұрату үшін токенді алу (әр операция үшін түпнұсқа токенді алу және пайдалану қажет)

TEST URL POST https://testoauth.homebank.kz/epay2/oauth2/token
PROD URL POST https://epay-oauth.homebank.kz/oauth2/token

Сұрау салу

Body: form-data

grant_type: "client_credentials"
scope: "webapi usermanagement email_send verification statement statistics payment"
client_id: "test"
client_secret: "yF587AV9Ms94qN2QShFzVR3vFnWkhjbAK3sG"
terminal: "67e34d63-102f-4bd1-898e-370781d0074d"


ЖолыСипаттамасы
grant_typeAвторизация түрі, төлем жасау үшін client_credentials түрі қолданылады
scopePесурс
client_idКоммерсанттың сәйкестендіргішін кабинеттен алуға болады, тіркеу кезінде беріледі
client_secretКоммерсанттың кіру кілтін кабинеттен алуға болады, тіркеу кезінде беріледі
terminalСату орнының сәйкестендіргішін кабинеттен алуға болады, тіркеу кезінде беріледі

Жауап

{
 "access_token":"DCEB8O_ZM5U7SO_T_U5EJQ",
 "expires_in": 7200,
 "refresh_token":"",
 "scope":" webapi usermanagement email_send verification statement statistics payment",
 "token_type":"Bearer"
}

Токенді алғаннан кейін оны эндпоинтқа Headers Bearer DCEB8O_ZM5U7SO_T_U5EJQ-ге жіберу керек:

TEST URL https://testepay.homebank.kz/api/check-status/p2p/transaction/order
PROD URL https://epay-api.homebank.kz/check-status/p2p/transaction/order


Мысалы: https://testepay.homebank.kz/api/check-status/p2p/transaction/123456

Сұрау салу сәтті орындалған жағдайдағы жауап:

HTTP CODE 200

{
  "result": {
    "code": "100",
    "message": "SUCCESS"
  },
  "transaction": {
    "p2p": {
      "id": "55dd8788-f222-479c-a318-fb06ad2fc090",
      "createdDate": "2021-12-27T14:47:12.214471+06:00",
      "invoiceID": "12345678937780",
      "amount": 200,
      "amountBonus": 0,
      "payoutAmount": 0,
      "currency": "KZT",
      "cardType": "VISA",
      "terminal": "98151552",
      "terminalID":"c36b282f-6819-4d4f-85df-a4bdc8a8f703"
      "accountID": "123",
      "description": "TEST p2p",
      "language": "",
      "reference": "136180415044",
      "intReference": "",
      "secure": false,
      "statusName": "CHARGE",
      "reason": "",
      "reasonCode": 0,
      "email": "dosbols@halykbank.kz",
      "phone": "",
      "ip": "99999999999999999",
      "ipCountry": "123",
      "ipCity": "123",
      "ipRegion": "123",
      "ipDistrict": "123",
      "ipLongitude": 123,
      "ipLatitude": 123
    },
    "sender": {
      "Name": "Sergey Frolov",
      "panMask": "4003********9821",
      "cardIssuer": "HomeCredit",
      "cardType": "VISA",
      "cardID": ""
    },
    "receiver": {
      "Name": "Tester Petrov",
      "panMask": "5578********0613",
      "cardIssuer": "Halyk",
      "cardType": "MasterCard",
      "cardID": ""
    }
  }
}


Сұрау салу сәтсіз аяқталған жағдайдағы жауап:

HTTP CODE 400
{
  "resultCode": "102",
  "resultMessage": "invoice not found, check data or try again later or check transaction type (payment/p2p",
  "transaction": null
}

resultCode

ЖолыСипаттамасыТүсініктемеМаңызды!
100SuccessCұрау салуды орындаудың сәттілігі, төлемнің қандай күйде екендігін statusName арқылы қарау керекФИНАЛДЫҚ
101RejectTранзакция сәтсіз аяқталдыФИНАЛДЫҚ
102Invoice not found, try again later or check transaction type (payment/p2p)Жүйеде invoiceId нөмірі табылмады, сіздің транзакцияңыз p2p сервисінен тыс өткен болуы мүмкінМәртебе бастапқы p2p сұрау салуды жібергеннен кейін кем дегенде 20 минут ішінде қайта сұратылуы керек
103Error, try again or contact supportCұрау салуды қайталау немесе Қолдау қызметіне хабарласу қажетЕГЕР КОД 103 ҚАЙТАЛАНСА EPAY ҚОЛДАУЫНА ХАБАРЛАСЫҢЫЗ
104Field terminal absent in tokenTокенді сұратқан кезде TerminalID параметрі жоқФиналдық
107Try again laterOперация орындалып жатыр, мәртебесін кейінірек сұратыңызМәртебені кейінірек сұратыңыз, тапсырыс табылды, бірақ өңдеу процесінде
108Problem transaction, contact supportVisa/Mastercard ХТЖ-мен операция мәртебесін салыстырып тексеру қажетEpay қолдауынан соңғы мәртебені сұратыңыз