API арқылы төлем

Компанияның API арқылы жұмыс істеуі үшін PCI DSS сертификаты болуы керек

Тіркеу кезінде сізге төлем жасаған кезде пайдалануыңыз қажет деректер беріледі:

 • TerminalID – дүкен сәйкестендіргіші
 • ClientID – клиент сәйкестендіргіші
 • ClientSecret – құпия кілт

Тестілік төлемдерді жүргізуге арналған деректер:

urlhttps://test-epay.homebank.kz
emailepay@halykbank.kz
passwordXZG1E@Mm
ClientIDtest
ClientSecretyF587AV9Ms94qN2QShFzVR3vFnWkhjbAK3sG
TerminalID67e34d63-102f-4bd1-898e-370781d0074d

Test payment card

PANExpire DateCVCStatus
440563970401509601/25815unlock
552204270506673601/25525unlock
37751450000482001/254169lock
400303270454759709/20170lock
557834271075056009/20254lock

Төлем жасау үшін токенді алу (әр операция үшін түпнұсқа токенді алу және пайдалану қажет)

TEST URL POST https://testoauth.homebank.kz/epay2/oauth2/token
PROD URL POST https://epay-oauth.homebank.kz/oauth2/token

Сұрау салу

grant_type: "client_credentials"
scope: "webapi usermanagement email_send verification statement statistics payment"
client_id: "ClientID"
client_secret: "ClientSecret"
invoiceID: "Номер заказа"
amount: 100
currency: "KZT"
terminal: "67e34d63-102f-4bd1-898e-370781d0074d"


Жауап

{
 "access_token":"DCEB8O_ZM5U7SO_T_U5EJQ",
 "expires_in": 7200,
 "scope":"webapi usermanagement email_send verification statement statistics payment",
 "token_type":"Bearer"
}

Кіріс параметрлер

Жол атауыСипаттамасыМіндетті/міндетті емес
amountтөлем сомасыміндетті
currencyвалютаміндетті
nameкарта ұстаушының атыміндетті
сryptogramтөлем картасының скриптелген параметрлеріміндетті
invoiceIdТапсырыс нөмірін коммерсант жасайды, әрбір жаңа тапсырыс үшін тапсырыс нөмірі бірегей, 6-дан 15 цифрға дейін болуы керек. Егер сіздің тапсырыс нөміріңізде 6-дан астам таңба болса, онда бірегейлік қосымша соңғы 6 таңба бойынша сақталуы керекміндетті
invoiceIdAltТапсырыс нөмірін коммерсант жасайды, әрбір жаңа тапсырыс үшін тапсырыс нөмірі бірегей, 6-дан 15 цифрға дейін болуы керек.міндетті емес
descriptionБұл жолда төлем жүргізілетін тауарлар немесе қызметтер туралы ақпарат беріледіміндетті
accountIdКоммерсант жүйесіндегі клиент сәйкестендіргіші немесе коммерсанттың қалауы бойынша басқа қосымша параметрміндетті емес
emailклиенттің email-ыміндетті емес
phoneклиент телефоныміндетті емес
postLinkАвторизация нәтижесін дүкенге жіберуге арналған сілтеме.міндетті
failurePostLinkСәтсіз авторизация нәтижесін немесе қате туралы ақпаратты дүкенге жіберуге арналған сілтеме.міндетті емес
cardsaveкартаны сақтау параметрі, true - картаны сақтау, false-сақтамау, boolean typeміндетті
dataтолтырылған кезде қосымша жол есепте көрсетіледі

Криптограмманы дайындау

Криптограмма құрылымы:

{
 hpan string
 expDate string
 cvc string
 terminalId string
}

мысал:
{
 "hpan":"4003032704547597","expDate":"1022","cvc":"636","terminalId":"67e34d63-102f-4bd1-898e-370781d0074d"
}


Құрылым көпшілікке арналған RSA кілті арқылы шифрлануы керек, ол мына мекенжай бойынша қолжетімді https://epay-api.homebank.kz/public.rsa https://testepay.homebank.kz/api/public.rsa

Төлем жасау

POST URL https://testepay.homebank.kz/api/payment/cryptopay
POST URL https://epay-api.homebank.kz/payment/cryptopay

Сұрау салу

Сұрау салу тақырыбы:

Content-Type: application/json
Authorization: Bearer DCEB8O_ZM5U7SO_T_U5EJQ

Сұрау салу деректері:

{
 "amount":100,
 "currency":"KZT",
 "name":"JON JONSON",
"cryptogram":"UhYXAhYGeFA6srEVJ2V8Jtnnz6NzRwy8QDkCvEmJOcC6KyBP/Ce4SUM0A0My1zS1Iiur6AF0ajJwdi31EvrkRDBvzl2iLVKzvuAyusc5KuGpgxRhc6WXDhKkHV7J5Oew8uPMOfVbmXZ+Ypihos5ynSX7TnqQg1ImAmEISBxT+YU7jY68uxGhlehYMJ0lgS1Req4Z0BwCExBL2lwo05lmSMed69bEdBX552ue13zXjvTKIMrVj70hXIppXnxAE7haJfObuQzx2Ox+wM087kFPXfDX8Udlc6iRP2TxnRj7R1GnCTLvf3xlVU9ELzK+j91SPBQTvyEeyEvGMunjRch8lGXlogQreFSZmC5FUpfdfw6jYhl6lizUZYZzroN6/i5MILtV0US8zPFZTfozrCj8cvqw+J2W7yBywDiFoZG1teLDMIKIqTvkrmRL++Ji0psdHXl0z0ng/d0yTxzcBpPZ5V8VfNOexJJRZQUXBQqygAqqYninku/ls1NuTRMPeveyrgSMjQUVKU2W1izXdSreSdvaOio+1HJHNCZDwNn9yheTzbmuUsl5lhnsUGNT5gzMuYje8VfRYpsvG3Syz6nOijprG1wL3L/p5B/SZGrtaMMg/OdbD3mUWCSmat/V2v9RKHaeo5OHMnaVMTY5Tsqwa5JKBRP4ztRcjkjMRCBvS8c=",  
 "invoiceId":"000001",
 "invoiceIdAlt":"8564546",
 "description":"test payment",
 "accountId":"uuid000001",
 "email":"jj@example.com",
 "phone":"77777777777",
 "cardSave": true,
 "data": "{\"statement\":{\"name\":\"Arman   Ali\",\"invoiceID\":\"80000016\"}}",
 "postLink":"https://testmerchant/order/1123",
 "failurePostLink":"https://testmerchant/order/1123/fail"
}


3DSecure-сіз төлеу бойынша сәтті жасалған операцияның нәтижесі


HTTP/1.1 200 OK

{
 "id":"7943816b-58a8-47f6-a11e-67b63c4228c7",
 "amount": 100,
 "amountBonus":0,
 "currency":"KZT",
 "invoiceID":"938290483290",
 "invoiceIdAlt":"8564546",
 "accountID":"uuid000001",
 "phone":"77777777777",
 "email":"jj@example.com",
 "description":"test payment",
 "reference":"114537489258",
 "intReference":"435G34G34534T546",
 "secure3D":no,
 "cardID":"111DFSDF-3F43-18V4-V34-ASD12342323",
 "language":"rus"
 "fee":0,
 "code":0,
 "status":"AUTH"
}

Төлеу бойынша сәтсіз жасалған операцияның нәтижесі


HTTP/1.1 400 OK

{
"code": 487,
"message": " Not permitted to merchant",
"invoiceId": "8161284658525",
"id": "",
"reference": "",
"accountId": "uuid000001"
}


3DSecure арқылы төлеу бойынша жасалған операцияның нәтижесі

HTTP/1.1 200 OK

"id": "7943816b-58a8-47f6-a11e-67b63c4228c7",
  "accountId": "uuid000001",
  "amount": 10,
  "amountBonus": 0,
  "currency": "KZT",
  "description": "test payment",
  "email": "jj@example.com",
  "invoiceID": "123456813",
  "invoiceIdAlt":"8564546",
  "language": "RU",
  "phone": "77777777777",
  "reference": "",
  "intReference": "",
  "secure3D": {
    "paReq": "eJxVUl1TozAU/SsMrx1JSFuXdm7jsFZ23dbKmrbO+hYhCrYEDEFrf70JC3683XPunXPuPQmcHYq98yJUnZdy5voedh0hkzLN5ePM3ayjk8A9o7DOlBBzJpJGCQpXoq75o3Dy258741Sm14EUXbV5dC26bQGVCjijqhWtTaMWcVhjLWlgL0ecr5bxtxok1q4QMLgrh4iaRaln8I44PX1cM+/DHJ5pkNvh2yVrlJjYzwaetlASArg7o3Rd03MNW37/EOlXHEpA==",
    "md": "271710719-E54F6D8F865285D4",
    "action": "https://cardsecure.kkb.kz/CommerSafeACS/pa?id=YLcP2547mFFVw"
  },
  "cardID": ""


3D Secure арқылы төлеу бойынша нәтижені алғаннан кейін клиентті құпиясөзді енгізу нысанына бағыттау қажет.

Ол үшін мынадай алынған параметрлер қолданылады: paReq, md, action.

TermUrl параметрінде мерчант жүйесі 3D Secure құпиясөзді тексеру нәтижесін алатын мекенжайды пайдалану қажет.

Клиентті қайта бағыттау үшін нысанды құру мысалы:

<body onload="javascript:OnLoadEvent();">
<FORM ACTION="<%=action%>" METHOD="post" NAME="ThreeDform" target="_self">
    <input name="PaReq" type="hidden" value="<%=paReq%>">
    <input name="MD" type="hidden" value="<%=md%>">
    <input name="TermUrl" type="hidden" value="https://merchantsite.com/3dRes">
</FORM>
    <div align="center"> 
        <h1>Дождитесь ответа! <br><br>
           Жауабын күтіңіз!<br><br>
           Wait for an answer!<br><br>                            
        </h1>
    </div>        
</body>
<SCRIPT>function OnLoadEvent () {
     document.forms[0].submit();
}


Мерчанттың TermUrl-ға алынатын 3DSecure тексеру нәтижесі:

PaRes: eJzNWVnT4jiy/SsdPY9Et3ewO6gvQt53bPD+5g3vNmCDjX/9FXxV1TXVPXHnzsONIYJATqcyU0rlOZLYO+Utz/lTnt5v+cfeyMcxLvJfquzLrxY45tc/Qp0HJ6UBIXZEC3EqspDgx/nXj/3r9fhWfKv8dpgvVMRu/efRq2VFBVDlkd/Gaug/sN/R3/E98u0RermlZdxPH/s4vbKK+UGSKLWl9sjXx32X3xT+w1QcXbcEhsYIFKewPfIp3iN/9rfur9YII1+q7MM9CLyv42mIMwEpTXPmM13cLamyob/skZfGPoun/ANHcQylcPoXDP0DJf+gtnvkLd9fXuZAN9yhbYyBbtE98qNsD2fplvfp84Ng6D3y/WmfL5ehz6EGHOb39h75M7xL3H+gP3wwCmOgbSjdO8HHfqq6n8Ki/sChrbd8P07xdB8/H+vOG631x//574XXT/OPfDv8D83MUpA== MD: 270469967-9CA5EC5779A3358E 

Төлемді растау (3D Secure құпиясөзін тексеру нәтижесін жіберу)

URL POST /payment/confirm

Body
{
  "ID": "7943816b-58a8-47f6-a11e-67b63c4228c7",
  "PaRes": "/ZUo742DgULQ4CotpdByEwF6eQvOAFEggSRUtE+rfsh+A9pV1Uq7VX/B/aPaKfTyYOucmfHx8YzhaLOYa7cYJ34UVvWcYeoahjzy/HBa1YeD+kFZP2IwmMWINQf5OkYGbUwSd4qa71X1nt3HVeXqPK1PHHpCg1l+dHs84rlyszPVGWRpBrsLmNQ3KJA9lUoxn7lhysDlq+NmhxUKZvGwCGRHYYFxs8acRrd32rctWrQKZl4KfIQhdBfIGt32qSowLm6AZBHg0TpM4zuWt8pA9gTW8ZzN0nRZIQSX7p0RBGMjuAei4kC+rPTWCiVSZ+N7DEm/1LpqrobjktO6HNdaw/GNV+f2ZNCuAlEV4LkpMmrmLOmtpJlWpUArNAcki4O7UAZk3pTP+sCwVFfY3xLfAyC7HMsh7P3vGeBmGYWojgD5xOBhwpn4LV7FP7F9exBbTfzRxLN4kfjx7Zd4kfuDJv6Lrfgr15NKiUfpTp0D8vXak4YaA09lZ+3Lnj09871waEX3tU5wPUKPu5PuxJlTNZ",
	"MD": "271710719-E54F6D8F865285D4",
}

Response

Redirect Http code 200

Success https://epay.homebank.kz/payform/success.html Params amount currency invoiceID accountID description reference language cardid

Error https://epay.homebank.kz/payform/ invoiceID code message