P2P сақталған карталар бойынша аудару

Виртуалды терминалдың және жеке кабинеттің тестілік деректері

urlhttps://test-epay.homebank.kz
emailepay@halykbank.kz
passwordXZG1E@Mm
ClientIDtest
ClientSecretyF587AV9Ms94qN2QShFzVR3vFnWkhjbAK3sG
TerminalID67e34d63-102f-4bd1-898e-370781d0074d
__

Тестілеуге арналған карталар:

PANExpire DateCVCStatus
440563970401509601/25815unlock
552204270506673601/25525unlock
37751450000482001/254169lock
400303270454759709/20170lock
557834271075056009/20254lock
__

Төлем жасау үшін токенді алу (әр операция үшін түпнұсқа токенді алу және пайдалану қажет)

Токенді алу үшін арналған URL

TEST URL POST https://testoauth.homebank.kz/epay2/oauth2/token
PROD URL POST https://epay-oauth.homebank.kz/oauth2/token


Сұрау салу

Body: form-data

grant_type: 	"client_credentials"
scope: 			"webapi usermanagement email_send verification statement statistics payment"
client_id: 		"test"
client_secret: 	"yF587AV9Ms94qN2QShFzVR3vFnWkhjbAK3sG"
invoiceID: 		"000000001"
amount: 		100
currency: 		"KZT"
terminal: 		"67e34d63-102f-4bd1-898e-370781d0074d"
postLink:    ""
failurePostLink: ""

ЖолыСипаттамасы
grant_typeAвторизация түрі, төлем жасау үшін client_credentials түрі қолданылады
scopeресурс
client_idКоммерсанттың сәйкестендіргішін кабинеттен алуға болады, тіркеу кезінде беріледі
client_secretКоммерсанттың кіру кілтін кабинеттен алуға болады, тіркеу кезінде беріледі
invoiceIDТапсырыс нөмірін коммерсант жасайды, әрбір жаңа тапсырыс үшін тапсырыс нөмірі бірегей, 6-дан 15 цифрға дейін болуы керек. Егер сіздің тапсырыс нөміріңізде 6-дан астам таңба болса, онда бірегейлік қосымша соңғы 6 таңба бойынша сақталуы керек
amountТапсырыс сомасы
currencyВалюта
terminalСату орнының сәйкестендіргішін кабинеттен алуға болады, тіркеу кезінде беріледі
postLinkміндетті емес параметрлер, сәтті болған жағдайда postlink жіберу
failurePostLinkMіндетті емес параметрлер, сәтсіз болған жағдайда postlink жіберу

Жауап

{
 "access_token":"DCEB8O_ZM5U7SO_T_U5EJQ",
 "expires_in": 7200,
 "refresh_token":"",
 "scope":"webapi usermanagement email_send verification statement statistics payment",
 "token_type":"Bearer"
}

ЖолыСипаттамасы
access_tokenОперацияны жүргізуге арналған токен
expires_inТокеннің жарамдылық мерзімі
refresh_tokenАвторизацияның бұл түрінде қолданылмайды
scopeРесурс, төлем жүргізу үшін payment ресурсы пайдаланылады
token_typeАвторизация түрі

Токенді алғаннан кейін, оны Headers Bearer-ті эндпоинтқа жіберу керек

TEST URL POST https://testepay.homebank.kz/api/payments/cards/auth
PROD URL POST https://epay-api.homebank.kz/payments/cards/auth

Сақталған карта бойынша аударым

Егер сіз бұрын cardsave: true параметрін берген болсаңыз, карта сақталды, төлем сәтті өтті және берілген жауапта сіз CardID алдыңыз

Аударушы картасын сақтай отырып, сақталған картаға аудару

{
 "order": {
  "amount": 100,
  "currency": "KZT",
  "description": "Test p2p payment",
  "id": "8161284658529816",
  "accountID": "testUser1",
  "senderEmail": "dosbols@halykbank.kz",
  "terminalId": "40a348cb-68a3-45d5-9002-a4836d79c3b5",
  "backLink": "https://epay.homebank.kz/demo/success.html",
  "failureBackLink": "https://epay.homebank.kz/demo/failure.html",
  "postLink": "https://epay.homebank.kz/payform",
  "failurePostLink": "https://testmerchant/order/1123/fail"
 },
 "card": {
  "sender": {
   "save": true,
   "transferType": "TYPEPAN",
   "cvc": "815",
   "expire": {
"month": "01",
"year": "25"
   },
   "name": "Arman Ali",
   "cardCred": "4405639704015096"
  },
  "receiver": {
      "cardCred": "fcf69516-f7e8-9b14-e053-1d1a000aef2f",
      "transferType": "TYPECARDID",
    }
 }
}

ЖолыСипаттамасы
orderТранзакция параметрлерінің жиынтығы
amountТапсырыс сомасы
currencyВалюта
descriptionТапсырыс сипаттамасы
accountIdДүкен клиентінің идентификаторын көрсету жолы, картаны сақтау кезінде міндетті болып табылады
IdТапсырыс нөмірі
SenderemailЖіберушінің е-mail
terminalidСату нүктесінің идентификаторы (терминал идентификаторы), кабинеттен алуға болады, тіркеу кезінде беріледі
backLinkТөлем сәтті болған кезде дүкенге оралу сілтемесі
failureBackLinkТөлем сәтсіз болған кезде дүкенге оралу сілтемесі
SenderЖіберуші параметрлерінің жиынтығы
SaveКартаны сақтау
TransferTypeАударым түрі, TYPEPAD бос беріледі
cardCredTYPECARD кезіндегі карта нөмірі, TYPECARDID кезінде карта идентификаторы
CVCКартаның CVC, typepan бос беріледі
ExpireКартаның жарамдылық мерзімі
ReceiverАлушы параметрлерінің жиынтығы
cardCredКарта ПАН-ы (көрсетілген деректер түрі transfer type параметріне байланысты)

Сәтті болған жағдайдағы жауап:

{
  "id": "84d22915-f77f-491a-801c-aeb1b3b3bb36",
  "amount": 100,
  "fee": 95,
  "accountID": "testUser1",
  "currency": "KZT",
  "email": "dosbols@halykbank.kz",
  "description": "TEST p2p",
  "reference": "403752583641",
  "orderID": "8161284658529816",
  "senderCardID": "10606a85-ffca-b6b3-e063-1d1a000a2f3d",
  "senderCardPAN": "440563...5096",
  "senderCardType": "VISA",
  "senderTransferType": "TYPEPAN",
  "receiverCardID": "fcf69516-f7e8-9b14-e053-1d1a000aef2f",
  "receiverCardPAN": "440563...7622",
  "receiverCardType": "VISA",
  "receiverTransferType": "TYPECARDID",
  "intReference": "C2679A7844D3A007",
  "terminalID": "40a348cb-68a3-45d5-9002-a4836d79c3b5",
  "status": "CHARGE"
}


ЖолыСипаттамасы
IdТранзакция идентификаторы
amountАударым сомасы
feeКомиссия сомасы (пайдаланылмайды)
accountIDДүкен клиентінің идентификаторын көрсету жолы, картаны сақтау кезінде міндетті болып табылады
currencyВалюта
EmailДеректерді беру кезінде көрсетілген email
descriptionТранзакция туралы қосымша ақпарат
referenceБірегей транзакция идентификаторы
OrderIdБұрын берілген тапсырыс нөмірі
senderCardIDЖіберуші картасының идентификаторы
senderCardPANПАН карты отправителя
senderTransferTypeТип проведения перевода по карте отправителя
receiverCardIDID карты получателя
receiverCardPANЖіберушінің ПАН картасы
receiverCardTypeЖіберуші картасы бойынша аударым түрі
receiverTransferTypeАлушы картасының төлем жүйесі
intReferenceҚосымша бірегей транзакция идентификаторы
terminalIdСату нүктесінің идентификаторы (терминал идентификаторы)
statusАударма мәртебесі

Сәттіздік болған жағдайдағы жауап:

{
  "code": 487,
  "message": " Not permitted to merchant",
  "invoiceId": "8161284658529816",
  "id": "",
  "reference": "",
  "accountId": " testUser1"
}

ЖолыСипаттамасы
codeҚате коды
messageҚате себебін сипаттайтын хабарлама
invoiceIdБұрын берілген тапсырыс нөмірі
idТранзакция идентификаторы
referenceБірегей транзакция идентификаторы
accountIdДүкен клиентінің идентификаторын көрсету жолы

Сақталған картадан сақталмаған картаға аудару:

{
 "order": {
  "amount": 100,
  "currency": "KZT",
  "description": "Test p2p transaction",
  "accountID": "testUser1",
  "id": "8161284658529823",
  "senderEmail": "vyacheslavb@halykbank.kz",
  "terminalId": "40a348cb-68a3-45d5-9002-a4836d79c3b5",
  "backLink": "https://epay.homebank.kz/demo/success.html",
  "failureBackLink": "https://epay.homebank.kz/demo/failure.html",
  "postLink": "https://epay.homebank.kz/payform",
  "failurePostLink": "https://testmerchant/order/1123/fail"
 },
 "card": {
  "sender": {
      "cardCred": "10606a85-ffca-b6b3-e063-1d1a000a2f3d",
      "transferType": "TYPECARDID",
      "expire": null
  },
  "receiver": {
   "save": false,
   "transferType": "TYPEPAN",
   "cardCred": "5522042705066736"
    }
 }
}


ЖолыСипаттамасы
orderТранзакция параметрлерінің жиынтығы
amountТапсырыс сомасы
currencyВалюта
descriptionТапсырыс сипаттамасы
accountIdДүкен клиентінің идентификаторын көрсету жолы, картаны сақтау кезінде міндетті болып табылады
IdТапсырыс нөмірі
SenderemailЖіберушінің е-mail
terminalidСату нүктесінің идентификаторы (терминал идентификаторы), кабинеттен алуға болады, тіркеу кезінде беріледі
backLinkТөлем сәтті болған кезде дүкенге оралу сілтемесі
failureBackLinkТөлем сәтсіз болған кезде дүкенге оралу сілтемесі
postLinkСәтті төлем кезінде колбек жіберілетін URL мекенжайы
failurePostLinkТөлем сәтсіз болған кезде колбек жіберілетін URL мекенжайы
SenderЖіберуші параметрлерінің жиынтығы
SaveКартаны сақтау
TransferTypeАударым түрі, TYPEPAD бос беріледі
cardCredTYPECARD кезіндегі карта нөмірі, TYPECARDID кезінде карта идентификаторы
CVCКартаның CVC, typepan бос беріледі
ExpireКартаның жарамдылық мерзімі
ReceiverАлушы параметрлерінің жиынтығы
cardCredКарта ПАН-ы (көрсетілген деректер түрі transfer type параметріне байланысты)

Сәтті болған жағдайдағы жауап:

{
  "id": "84d22915-f77f-491a-801c-aeb1b3b3bb36",
  "amount": 100,
  "fee": 95,
  "accountID": "testUser1",
  "currency": "KZT",
  "email": "dosbols@halykbank.kz",
  "description": "TEST p2p",
  "reference": "403752583641",
  "orderID": "8161284658529816",
  "senderCardID": "10606a85-ffca-b6b3-e063-1d1a000a2f3d",
  "senderCardPAN": "440563...5096",
  "senderCardType": "VISA",
  "senderTransferType": "TYPEPAN",
  "receiverCardID": "fcf69516-f7e8-9b14-e053-1d1a000aef2f",
  "receiverCardPAN": "440563...7622",
  "receiverCardType": "VISA",
  "receiverTransferType": "TYPECARDID",
  "intReference": "C2679A7844D3A007",
  "terminalID": "40a348cb-68a3-45d5-9002-a4836d79c3b5",
  "status": "CHARGE"
}


ЖолыСипаттамасы
IdТранзакция идентификаторы
amountАударым сомасы
feeКомиссия сомасы (пайдаланылмайды)
accountIDДүкен клиентінің идентификаторын көрсету жолы, картаны сақтау кезінде міндетті болып табылады
currencyВалюта
еmailДеректерді беру кезінде көрсетілген email
descriptionТранзакция туралы қосымша ақпарат
referenceБірегей транзакция идентификаторы
оrderIdБұрын берілген тапсырыс нөмірі
senderCardIDЖіберуші картасының идентификаторы
senderCardPANПАН карты отправителя
senderTransferTypeТип проведения перевода по карте отправителя
receiverCardIDID карты получателя
receiverCardPANЖіберушінің ПАН картасы
receiverCardTypeЖіберуші картасы бойынша аударым түрі
receiverTransferTypeАлушы картасының төлем жүйесі
intReferenceҚосымша бірегей транзакция идентификаторы
terminalIdСату нүктесінің идентификаторы (терминал идентификаторы)
statusАударма мәртебесі

Қате болған жағдайда :

{
  "code": 487,
  "message": " Not permitted to merchant",
  "invoiceId": "8161284658525",
  "id": "",
  "reference": "",
  "accountId": "uuid000001"
}


ЖолыСипаттамасы
codeҚате коды
messageҚате себебін сипаттайтын хабарлама
invoiceIdБұрын берілген тапсырыс нөмірі
idТранзакция идентификаторы
referenceБірегей транзакция идентификаторы
accountIdДүкен клиентінің идентификаторын көрсету жолы