EPay электрондық төлемдер жүйесінде шоттарды құру API-интерфейсіне арналған құжаттама:

Тестілеуге арналған деректер:

ClientIDhalykfinanceUSD
ClientSecretU01gQZVL##lJ$NhJ
TerminalIDd9d7978c-d6ee-4ec0-8cda-165251a4bf16
Shop_ID04f25a4b-d2bd-4dd8-b3a7-9390be4774c4
emailhalykfinanceUSD@halykbank.nb
passwordXVp36qar

Токенді алу:

Әдісі: POST

TEST URL POST https://testoauth.homebank.kz/epay2/oauth2/token
PROD URL POST https://epay-oauth.homebank.kz/oauth2/token

Request OAuth 2.0

Body: form-data

  grant_type:    "password"
  username:     "halykfinanceUSD@halykbank.nb"
  password:     "XVp36qar"
  scope:       "api"
  client_id:     "halykfinanceUSD"
  client_secret:   "U01gQZVL##lJ$NhJ"

Responce

{
  "access_token":"f2288c2b-1d08-4aac-a210-d62c0901f915",
  "token_type":"bearer",
  "refresh_token":"3f94522d-5a5a-4a22-bc85-f5f5a56920b4",
  "expires_in":43199
}

URL:

URL prod https://epay-api.homebank.kz/invoice
URL test https://testepay.homebank.kz/api/invoice

тестілеуге арналған деректер:

shop_id prod: e16cfde-f3e9-49c6-8cf9-2d3f080f739c
shop_id test: 04f25a4b-d2bd-4dd8-b3a7-9390be4774c4

Кіру параметрлері: Әдісі: JSON


{
  "shop_id": "04f25a4b-d2bd-4dd8-b3a7-9390be4774c4",
  "account_id": "0003413423",
  "invoice_id": "25458124232312321",
  "amount": 100,
  "language": "rus",
  "description": "asdasdasdas",
  "expire_period": "1d",
  "recipient_contact": "EXAMPLE@halykbank.kz",
  "recipient_contact_sms": "+777711111111",
  "notifier_contact_sms": "",
  "currency": "KZT",
  "post_link": "https//mail.ru",
  "failure_post_link": "https//mail.ru",
  "back_link":"https//mail.ru",
  "failure_back_link":"https//mail.ru"
}

ЖолыСипаттамасы
shop_id (жолы)Дүкен ID-і, жүйе дүкенді тіркеу кезінде береді, міндетті
account_id (жолы)epay жүйесіндегі дүкен шотының нөмірін коммерсант жасайды, міндетті
invoice_id (Жолы)дүкен жүйесіндегі бірегей нөмір сәйкестендіргіші, коммерсант жасайды, міндетті
amount (сан)шот сомасы, міндетті
language (жолы)шот туралы ақпарат ұсынылуы тиіс тіл (рұқсат етілген мәндер: "rus", "kaz", "eng"), міндетті
description (жолы)шоттың сипаттамасы, рұқсат етілген таңбалар саны 125, міндетті
expire_period (жолы)шоттың қолданылу кезеңі. Форматы: «[сан] [уақыт бірлігі]», мұнда уақыт бірлігі «d» (күндер) мәні. Мысалы, «2d» - шот екі күн ішінде жарамды, міндетті
recipient_contact (жолы)шот алушының электрондық мекенжайы, міндетті
recipient_contact_sms (жолы)шот алушының «+7XXXXXXXXXX» форматындағы ұялы телефон нөмірі, міндетті
notifier_contact_sms (толтыруға міндетті емес жол)төлем туралы хабарламаларды жіберуге арналған «+7XXXXXXXXXX» форматындағы ұялы телефон нөмірі.
currency (жолы)шот валютасы (рұқсат етілген мәндер: "KZT"), міндетті
post_link (толтыруға міндетті емес жол)шотты сәтті төлегеннен кейін POST-сұрау салуға жіберілетін URL-мекенжайы.
failure_post_link (толтыруға міндетті емес жол)шотты төлеу сәтсіз болған жағдайда POST-сұрау салуға жіберілетін URL-мекенжайы.

Жауап:

{
  "id": "afc1ce64-da89-41f7-afbf-2748ddaf3501",
  "shop_id": "4e16cfde-f3e9-49c6-8cf9-2d3f080f739c",
  "amount": 100,
  "invoice_id": "25458124232312321",
  "language": "rus",
  "currency": "KZT",
  "description": "asdasdasdas",
  "account_id": "0003413423",
  "recipient_contact": "EXAMPLE@halykbank.kz",
  "recipient_contact_sms": "+777711111111",
  "notifier_contact": "",
  "notifier_contact_sms": "+777711111111",
  "expire_period": "2d",
  "post_link": "",
  "failure_post_link": "",
  "created_date": "2023-03-28T10:04:10.997074088+06:00",
  "expire_date": "2023-03-30T10:04:10.997074088+06:00",
  "status": "ACTIVE",
  "updated_date": "0001-01-01T00:00:00Z",
  "invoice_url": "https://epay-api.homebank.kz/redirect/invoice-link/afc1ce64-da89-41f7-afbf-2748ddaf3501",
  "merchant_id": "65b0d0b8-9a95-45fc-ad58-725e45b093a0",
  "terminal_id": "d9d7978c-d6ee-4ec0-8cda-165251a4bf16"
}

ЖолыСипаттамасы
id (жол)ePay жүйесіндегі шоттың бірегей сәйкестендіргіші
shop_id (жол)ePay жүйесінде тіркелген дүкен сәйкестендіргіші
amount (сан)шот сомасы
invoice_id (жол)дүкен жүйесіндегі шоттың бірегей сәйкестендіргіші, 6-дан 15 цифрға дейін
language (жол)шот туралы ақпарат берілген тіл
currency (жол)шот валютасы
description (жол)шоттың сипаттамасы
account_id (жол)дүкен шотының сәйкестендіргіші
recipient_contact (жол)шот алушының электрондық мекенжайы
recipient_contact_sms (жол)ұялы телефон нөмірі
expire_period (жол)шоттың қолданылу кезеңі
terminal_id (GUID)ePay жүйесіндегі виртуалды терминал нөмірі