P2P

Тіркеу кезінде сізге төлем жасаған кезде пайдалануыңыз қажет деректер беріледі:

TerminalIDДүкен сәйкестендіргіші
ClientIDКлиент сәйкестендіргіші
ClientSecretҚұпия кілт

ePay жүйесіне қосылуды бастамас бұрын, коммерсант басылған кезде ауысу функциясын орындайтын батырманы жасауы керек, uf.p2p деп атайық.

Өз кезегінде, бұл батырма invoiceId жасауды орындайды.

Test merchant

urlhttps://test-epay.homebank.kz
emailepay@halykbank.kz
passwordXZG1E@Mm
ClientIDtest
ClientSecretyF587AV9Ms94qN2QShFzVR3vFnWkhjbAK3sG
TerminalID40a348cb-68a3-45d5-9002-a4836d79c3b5

Test payment card

PANExpire DateCVCStatus
440563970401509601/25815unlock
552204270506673601/25525unlock
37751450000482001/254169unlock
400303270454759709/20170lock
557834271075056009/20254lock

Төлем жасау үшін токенді алу (әр операция үшін түпнұсқа токенді алу және пайдалану қажет)

TEST URL POST https://testoauth.homebank.kz/epay2/oauth2/token
PROD URL POST https://epay-oauth.homebank.kz/oauth2/token

Сұрау салу

Body: form-data

grant_type:   "client_credentials"
scope:     "transfer"
client_id:   "test"
client_secret: "yF587AV9Ms94qN2QShFzVR3vFnWkhjbAK3sG"
terminal:    "40a348cb-68a3-45d5-9002-a4836d79c3b5"


ЖолыСипаттамасы
grant_typeAвторизация түрі, төлем жасау үшін client_credentials түрі қолданылады
scopeресурс
client_idКоммерсанттың сәйкестендіргішін кабинеттен алуға болады, тіркеу кезінде беріледі
client_secretКоммерсанттың кіру кілтін кабинеттен алуға болады, тіркеу кезінде беріледі
terminalСату орнының сәйкестендіргішін кабинеттен алуға болады, тіркеу кезінде беріледі

Жауап

{
 "access_token":"DCEB8O_ZM5U7SO_T_U5EJQ",
 "expires_in": 7200,
 "refresh_token":"",
 "scope":"transfer",
 "token_type":"Bearer"
}

ЖолыСипаттамасы
access_tokenОперацияны жүргізуге арналған токен
expires_inТокеннің жарамдылық мерзімі
refresh_tokenАвторизацияның бұл түрінде қолданылмайды
scopeРесурс, төлем жүргізу үшін ресурсы пайдаланылады
token_typeАвторизация түрі

Төлем бетіне қайта бағыттау

Бетте JS-кітапханасын қосып, онда halyk.p2p әдісін шақыруыңыз керек.

URL TEST: https://test-epay.homebank.kz/payform/payment-api.js
URL PROD: https://epay.homebank.kz/payform/payment-api.js

halyk.p2p() әдісіне келесі параметрлерді беру керек:

var createPaymentObject = function(auth, invoiceId, amount) {
      var paymentObject = {
					invoiceId: "000000001",
					backLink: "https://example.kz/success.html",
					failureBackLink: "https://example.kz/failure.html",
					postLink: "https://example.kz/",
					failurePostLink: "https://example.kz/order/1123/fail",
					language: "RU",
					description: "Интернет дүкенде төлеу",
					accountId: "testuser1",
					terminal: "40a348cb-68a3-45d5-9002-a4836d79c3b5",
					amount: 100,
					currency: "KZT",
          phone: "77777777777",
          email: "example@example.com"
          cardSave: true //Параметр Boolean ретінде берілуі керек

        };
      paymentObject.auth = auth;
      return paymentObject;
    };

halyk.pay(createPaymentObject(auth, invoiceId, amount));


ЖолыСипаттамасы
invoiceIdТапсырыс нөмірін коммерсант жасайды, әрбір жаңа тапсырыс үшін тапсырыс нөмірі бірегей, 6-дан 15 цифрға дейін болуы керек.
backLinkТөлем сәтті болған кезде дүкенге оралу сілтемесі
failureBackLinkТөлем сәтсіз болған кезде дүкенге оралу сілтемесі
postLinkТөлем туралы хабарлама
failurePostLinkСәтсіз төлем туралы хабарлама, егер толтырылмаған болса, онда ақпарат postlink-те көрсетілген мекенжайға жіберіледі
languageТілі
descriptionТапсырыс сипаттамасы
accountIdДүкен клиентінің сәйкестендіргішін көрсетуге арналған міндетті емес жол
terminalДүкен сәйкестендіргіші
amountТапсырыс сомасы
currencyВалюта
phoneКлиенттің телефон нөмірі (міндетті емес)
emailКлиенттің email-ы (міндетті емес)
cardSaveKартаны сақтау
authТокен / толығымен объект ретінде беріледі, токеннің сұрау салуы бойынша epay-ден алынған барлық деректер

Postlink

Post Link жолында көрсетілген URL-ға хабарлама жіберіледі.

Сәтті болған жағдайдағы жауап:

{
  "id": "ffffffff-0000-000f-f000-00f0000f000f",
  "dateTime": "2020-01-01T00:00:00.00000+06:00",
  "invoiceId": "10000000001",
  "amount": 100,
  "currency": "KZT",
  "terminal": "67e34d63-102f-4bd1-898e-370781d0074d",
  "accountId": "1",
  "description": "Интернет дүкенде төлеу",
  "language": "RU",
  "cardMask": "4444...4444",
  "cardType": "",
  "issuer": "Halyk bank",
  "reference": "001111111111",
  "secure": "yes",
  "tokenRecipient": "",
  "code": "ok",
  "reason": "",
  "reasonCode": 0,
  "name": "CARD HOLDER",
  "email": "ch@example.kz",
  "phone": "77777777777",
  "ip": "5.188.155.135",
  "ipCountry": "Kazakhstan",
  "ipCity": "Almaty",
  "ipRegion": "",
  "ipDistrict": "",
  "ipLongitude": 76.9293,
  "ipLatitude": 43.2638,
  "cardID": "e7e2587f-de26-4f41-ae1f-80c1fea31728"
}

Қателер кодтары

Сәтсіздік болған жағдайдағы жауап::

{
  "id": "ffffffff-0000-000f-f000-00f0000f000f",
  "dateTime": "2020-01-01T00:00:00.00000+06:00",
  "invoiceId": "10000000001",
  "amount": 100,
  "currency": "KZT",
  "terminal": "67e34d63-102f-4bd1-898e-370781d0074d",
  "accountId": "1",
  "description": "Интернет дүкенде төлеу",
  "language": "RU",
  "cardMask": "4444...4444",
  "cardType": "",
  "issuer": "Halyk bank",
  "reference": "",
  "secure": "yes",
  "tokenRecipient": "",
  "code": "error",
  "reason": "Қатені сипаттау",
  "reasonCode": -498,
  "name": "CARD HOLDER",
  "email": "ch@example.kz",
  "phone": "77777777777",
  "ip": "5.188.155.135",
  "ipCountry": "Kazakhstan",
  "ipCity": "Almaty",
  "ipRegion": "",
  "ipDistrict": "",
  "ipLongitude": 76.9293,
  "ipLatitude": 43.2638
}