Токенді кері қайтрып алу

URL DELETE /connect/token

Request

Headers
    Authorization: Bearer dGVzdGNsaWVudDpzZWNyZXQ=

Response

HTTP CODE 200