Операциялар

Операциялар бойынша деректерді ауқыммен алу

TEST URL https://testepay.homebank.kz/api/operations
PROD URL https://epay-api.homebank.kz/operations

Авторизация қажет

Авторизация түрі: Password credentials

scope: webapi usermanagement email_send verification statement statistics payment

Кіру параметрлері JSON түрінде беріледі: Модель келесі түрде ұсынылған:

{
  "paging":{
      "page": ,
      "size": 
      },
  "searchParameters":[
  {
      "name":"",
      "method":"",
      "searchParameter":["","",...]
  }
  ],
  "orderParameters":[
  {
    "field":"",
    "typeOrder":"ASC/DESC"
  }
  ]
}

«Paging» блогына екі параметрді беру керек:

 • «page» - өткізіп жіберу керек жазбалар саны;
 • «size» - бетке шығарылуы керек жазбалар саны.

«searchParameters» блогына үш параметрді беру керек, сонымен қатар көптеген жол бойынша іздеуге болады: (сұрау салу мысалында)

 • «name» ретінде көрсетілген - жолдың атауы (сүзгі) ол бойынша ДБ-да іздеу жүреді, тізім төменде келтірілген;
 • «method» - іздеу әдісі (келесі түрде көрсетіңіз: between, in, like , = , < , > , <= , >= ) ;
 • «searchParameter» - іздеу параметрлері. Between іздеу әдісін қолданған кезде 2 параметрді, like-ті пайдаланған кезде бір параметрді беру керек, онда % белгісі бар, in іздеу әдісінде кем дегенде 1 параметрді пайдалану керек. Параметрлер дұрыс берілмеген жағдайында қате қайта оралады. Сұрау салуда транзакция кезеңі көрсетілуі керек. Бұл іздеу параметрі міндетті болып табылады.

«OrderParameters» блогына екі параметрді беруге болады:

 • «field» - сұрыптау жүргізілетін жолдың атауы;
  • «typeOrder» - ASC/DESC сұрыптау түрі. Егер сұрыптау қажет болмаса немесе бірнеше жолдар бойынша сұрыптау қажет болмаса, бұл блокты бос қалдыруға болады (төмендегі мысалда келтірілген).

Назар аударыңыз! Created_date бойынша іздеу әдісі міндетті болып табылады

Сүзгілер:

СипаттамасыАтауы
Транзакция күніcreated_date
Дүкенshop_id
№Тапсырысinvoice_id
Клиент дүкеніндегі клиент ID-іaccount_id
Телефонpayer_phone
Emailpayer_email
РРНreference
PostLinkpost_link(bool)
Сомасыamount
Картаcard_mask
Төлеушіclient
Бөліп төлеуinstallment_id
Транзакция түріtransaction_type_id
Қайтару күніpayout_date
Қайтару сомасыpayout_amount

Қайтару сомасы:

{
  "paging":{
      "page": 0,
      "size": 2
      },
  "searchParameters":[
  {
      "name":"created_date",
      "method":"between",
      "searchParameter":["2017-11-19T00:00:00Z", "2018-11-20T00:00:00Z"]
  },
  {
      "name":"description",
      "method":"in",
      "searchParameter":["description"]
  },
  {
      "name":"payer_email",
      "method":"like",
      "searchParameter":["danatugumbayeva%"]
  }
  ],
  "orderParameters":[
  {
    "field":"payer_email",
    "typeOrder":"ASC"
  },
  {
    "field":"description",
    "typeOrder":"DESC"
  }
  ]
}

Жауап JSON түрінде қайтарылады:

{
  "totalCount": 2,
  "records": [
    {
      "id": "b9d46313-264e-41ec-814c-728dd51eb97f",
      "amount": 1000,
      "orgAmount: 1000,
      "currency": "KZT",
      "amountBonus": 80,
      "invoiceId": "",
      "accountId": "",
      "payerIp": "10.6.50.57",
      "payerName": "Dana Tugumbayeva",
      "payerPhone": "77029085001",
      "payerEmail": "dana@gmail.com",
      "description": "description",
      "data": "",
      "createdDate": "2018-10-27T15:08:14+06:00",
      "authDate": "2018-10-27T15:08:14+06:00",
      "confirmDate": "2018-10-27T15:08:14+06:00",
      "payoutDate": "2018-12-29T00:01:01.374084+06:00",
      "payoutAmount": 1000,
      "ipCountry": "",
      "ipCity": "",
      "ipRegion": "",
      "ipDistrict": "",
      "ipLatitude": 0,
      "ipLongitude": 0,
      "cardType":"MasterCard",
      "issuer":"Казкоммерцбанк",
      "issuerBankCountry":"",
    		"status":"AUTH",
    		"reference":"034580951245",
    		"client":"polisonline",
    		"language":"RU",
    		"failureLink":"https://page.site.kz/failureLink",
    		"postLink":"https://page.site.kz/postLink",
    		"postLinkStatus":true,
    		"merchant":"merchantName",
    		"shop":"merchantShop",
    		"secure3D":false,
    		"cardMask":"5483...0413",
    		"installment":null,
    		"resultCode":"00",
    		"resultMessage":""
    },
    {
      "id": "b9d46313-264e-41ec-814c-728dd525877f",
      "amount": 500,
      "orgAmount: 1000,
      "currency": "KZT",
      "amountBonus": 80,
      "invoiceId": "",
      "accountId": "",
      "payerIp": "10.6.50.57",
      "payerName": "Dana Tugumbayeva",
      "payerPhone": "77029085001",
      "payerEmail": "eldar@gmail.com",
      "description": "description",
      "data": "",
      "createdDate": "2018-10-27T15:08:14+06:00",
      "authDate": "2018-10-27T15:08:14+06:00",
      "confirmDate": "2018-10-27T15:08:14+06:00",
      "payoutDate": "2018-12-29T00:01:01.374084+06:00",
      "payoutAmount": 0,
      "ipCountry": "",
      "ipCity": "",
      "ipRegion": "",
      "ipDistrict": "",
      "ipLatitude": 0,
      "ipLongitude": 0,
      "cardType":"MasterCard",
      "issuer":"Казкоммерцбанк",
      "issuerBankCountry":"",
    		"status":"CHARGE",
    		"reference":"034580958547",
    		"client":"polisonline",
    		"language":"RU",
    		"failureLink":"https://page.site.kz/failureLink",
    		"postLink":"https://page.site.kz/postLink",
    		"postLinkStatus":true,
    		"merchant":"merchantName",
    		"shop":"merchantShop",
    		"secure3D":false,
    		"cardMask":"5483...0413",
    		"installment":null,
    		"resultCode":"00",
    		"resultMessage":""
    }
  ]
}

Қате туралы жауап JSON түрінде қайтарылады:

{
  "code": 232,
  "message": "Метод поиска отсутствует"
}