Есептен шығару/ішінара есептен шығару

Толық есептен шығару

Client credentials авторизациясы қажет

URL TEST POST https://testepay.homebank.kz/api/operation/:id/charge
URL PROD POST https://epay-api.homebank.kz/operation/:id/charge

Төлемді толық немесе ішінара растау үшін транзакция Auth мәртебесінде болуы керек.

Ішінара есептен шығару

TEST URL: POST  https://testepay.homebank.kz/api/operation/:id/charge?amount=300
PROD URL: POST  https://epay-api.homebank.kz/operation/:id/charge?amount=300

опциондық amount параметрі, егер ол толтырылмаған болса, онда есептен шығару толық сомаға жүргізіледі, сонымен қатар параметрде

немесе json body-де толық соманы көрсетуге болады

{
    "amount": 2400
}

мәндерді екі параметрде де беруге болады, бұл жағдайда мәндер бірдей болуы керек


Headers
    Authorization: Bearer dGVzdGNsaWVudDpzZWNyZXQ=

Response

Http status 200

Error

Http status 400.x

{
    "code": 100,
    "message": ""
}