Аударым бетін инициализациялауды бастамас бұрын, Сізге мобильді қосымшаңызға SDK орнату керек.

IOS SDK орнату нұсқаулығы Android SDK орнату нұсқаулығы

SDK-де аударым бетін іске қосу бойынша нұсқаулық

Мобильді қосымшаңыздағы SDK баптағаннан кейін аударымның өзін баптауға өтіңіз.

Сізде аударымның бірнеше түрін іске қосу мүмкіндігі бар

 1. P2P
 2. OCT
 3. AFT
 4. Ұялы телефонға аудару

Аударымдардың осы түрлерін пайдалану мүмкіндігі үшін Сізге менеджеріңізге хабарласу керек.

1. Invoice инстансын инициализациялау

Төлем бетіне өтпес бұрын, Invoice моделінің инстансын инициализациялаңыз.

Жалпы жолдардың сипаттамасы:

Жол атауыМіндетті параметрСипаттамасы
id (invoiceId)ИәТапсырыс нөмірін коммерсант жасайды, әрбір жаңа тапсырыс үшін тапсырыс нөмірі бірегей, 6-дан 15 цифрға дейін болуы керек. Егер сіздің тапсырыс нөміріңізде 6-дан астам таңба болса, онда бірегейлік қосымша соңғы 6 таңба бойынша сақталуы керек
amountИәТапсырыс сомасы
currencyИәВалюта
postLinkИәТөлем туралы хабарлама
failurePostLinkИәСәтсіз төлем туралы хабарлама, егер толтырылмаған болса, онда ақпарат postlink-те көрсетілген мекенжайға жіберіледі
backLinkИәТөлем сәтті болған кезде дүкенге оралу сілтемесі
failureBackLinkИәТөлем сәтсіз болған кезде дүкенге оралу сілтемесі
descriptionЖоқТапсырыс сипаттамасы, рұқсат етілген таңбалар саны 125 байт
isRecurrentДаtrue рекуррент төлемді баптау үшін, басқалай болған жағдайда false. Әдепкі қалпы бойынша, false-ті пайдалануды ұсынамыз
autoPaymentFrequencyЖоқТөлемдер жиілігі: WEEKLY, MONTHLY, QUARTERLY
homebankTokenЖоқHomebank те сақталған карталармен төлем жасау мүмкіндігі үшін
accountIdЖоқДүкен клиентінің сәйкестендіргішін көрсетуге арналған міндетті емес жол
Аударым түріИәP2P, AFT, OCT, byPhone. cardID → егер сізде ePay-де сақталған алушы немесе жіберуші картасының деректері болса, карта деректерін аудармау үшін аударымның осы түрін пайдалана аласыз.
senderCardЖоқcardID → егер сізде ePay-де сақталған алушы немесе жіберуші картасының деректері болса, карта деректерін аудармау үшін аударымның осы түрін пайдалана аласыз.
receiverCardЖоқcardID → егер сізде ePay-де сақталған алушы немесе жіберуші картасының деректері болса, карта деректерін аудармау үшін аударымның осы түрін пайдалана аласыз.

Invoice iOS инстансын инициализациялау мысалы

import EpaySDK

let invoice = Invoice(
  id: invoiceId,
  amount: amount,
  currency: "KZT",
  accountId: "1",
  description: "",
  postLink: "https://testmerchant/order/1123",
  failurePostLink: "https://testmerchant/order/1123/fail",
  isRecurrent: false,
  autoPaymentFrequency: .weekly,
  transferType: .P2P
)

// Аударым түрлері
public enum TransferType: String, CaseIterable {
 case P2P, AFT, OCT, CardId, byPhone}   

Invoice Android инстансын инициализациялау мысалы

import com.ss.halykepay.data.model.Invoice

val invoice = Invoice(
  id = invoiceId,
  amount = amount,
  currency = "KZT",
  accountID = "1",
  description = "",
  postLink = "https://testmerchant/order/1123",
  failurePostLink = "https://testmerchant/order/1123/fail",
  isRecurrent = false,
  autoPaymentFrequency = Invoice.AutoPaymentFrequency.WEEKLY,
  isP2P = true,
)

2. Төлем бетін іске қосу

IOS-та іске қосу мысалы

import EpaySDK

let pm = PaymentModel(authConfig: <Бұрын бапталған AuthConfig>, invoice: < жоғарыдағы тармақпен жасалған Invoice инстансы>)

let launchScreenVC = LaunchScreenViewController(paymentModel: pm)
launchScreenVC.setEnvironmetType(type: .prod) //тест үшін қолданыңыз .dev
navigationController?.pushViewController(launchScreenVC, animated: true)

Android-та іске қосу мысалы

Бұрын жасалған HalykEpaySDK инстансын пайдаланып, Invoice инстансын беру арқылы төлем бетін іске қосыңыз 
halykEpaySdk.launchEpay(invoice)

3. Жауапты өңдеу

Жауапты өңдеу баптаулары SDK орнату нұсқаулықтарында сипатталған